Klinikken har avtale med Helse Midt-Norge for modaliteten MR, noe som medfører at du betaler en egenandel på 227kr. Prisene for ultralydundersøkelser og beintetthetsmålinger finner du under sidene "ultralyd" og "beintetthetsmåling".