Dersom du leter på hjemmesiden til Fritt sykehusvalg Norge og under overskriften ”Bildediagnostikk” vil kun tilbudene til de offentlige sykehusene bli synlig. Som pasient skal du vite at i tillegg til de offentlige tilbudene finnes også en rekke bildediagnostiske tilbud hos private aktører som normalt har kortere ventetider enn de offentlige tilbyderne. Sunnmøre MR-klinikk har tradisjonelt hatt Møre og Romsdals korteste ventetid til MR.